Despre noi

Suntem o echipă de profesioniști alcătuită din medici de familie, asistente medicale, laborați cu studii universitare și categorii superioare de calificare.

Datorită profesionalismului și performaței colectivului nostru care eu un baaj vast de cunoștințe acumulate pe parcusul anilor de activitate, instituția noastră se bucură de cele mai mari succese și rezultate pozitive în acordarea asistenței medicale primare.

Misiunea

Misiunea noastră este - acordarea asistenței medicale primare prespitalicească de ambulator și urgență, în volum stabilit de Programul unic.

Pe parcursul anilor de activitate de la fondarea instituțeii, ne bucurăm de rezultatele pozitive acumulate cît și de satisfacția la un nivel înal a persoanelor care se adresează la specialiștii nostri fie la o consultație fie la acordarea primului ajutor în caz de necesitate.

Scurt istoric despre activitatea instituției noastre!

IMSP "Denumirea instituției" acordă asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, inclusiv prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în conformitate cu actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii.

7596

Pacienți la evidență

6927

Persoane consultate anual

25

Ani de experință

96423

Analize de laborator


Analize de laborator calitative


Pe parcursul activității ne putem mândri cu laboratorul clinic ce activează în cadrul instituției noastre.
De remarcat ete și faptul că spectrul larg analizelor de laborator efectuate este de cea mai înnaltă calitate datorită tehnicii moderne aflate în gestiune obținînd cele mai veridice rezultate datorită preciziei înnalte.
În comparație cu alte laboratoare, prețurile la investigațiile de laborator din instituția noastă sunt cele mai mici.

Consultații, investigații și tratament


Prestăm servicii de consultaţie (anamneză, examen clinic) în caz de boală sau accident, cu stabilirea diagnosticului, recomandarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale şi prescrierea tratamentului, acordată, la solicitare persoanei, ori de cîte ori are nevoie aceasta în baza datelor obiective, monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici, inclusiv a invalizilor, conform planului de recuperare, şi modificarea acestuia în funcţie de evoluţia parametrilor clinico-paraclinici, cu consultarea, în caz de necesitate, a medicului specialist