Lista serviciilor acordate în cadrul ”Denumirea instituției DVSServicii profilactice

a) promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia pentru sănătate în prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog: instruirea părinţilor vizînd regulile de bază în educaţia copilului; depistarea, monitorizarea şi înlăturarea factorilor de risc: promovarea mişcării, alimentaţiei raţionale, măsurilor de igienă personală, promovarea consumului de apă din surse sigure, a sării iodate, combaterea fumatului, consumului excesiv de alcool, expunerii la soare, stresului, prevenirea traumatismului, infecţiilor sexual-transmisibile, infecţiei HIV etc.;
b) supravegherea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ, în conformitate cu actele normative ce ţin de supravegherea dezvoltării copilului sănătos, aprobate de Ministerul Sănătăţii;
c) imunizarea categoriilor de grupă selectate conform Programului Naţional de Imunizări, indicaţiilor epidemiologice, ordinelor Ministerului Sănătăţii şi testarea tuberculinică a celor selectaţi;
d) îngrijirea antenatală, supravegherea gravidelor şi îngrijirea postnatală a lăuzelor, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu prescrierea investigaţiilor paraclinice necesare, stabilite în Normele metodologice;
e) planificarea familiei: consultarea în probleme de planificare a familiei, inclusiv alegerea mijloacelor de contracepţie pentru persoanele fără risc obstetrical, maladii social-condiţionate etc.;
f) controlul medical anual al persoanelor în vîrstă de peste 18 ani, pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, cu examene profilactice conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, care cuprind: examinarea pielii, glandei tiroide, ganglionilor limfatici; examinarea glandei mamare (femei după 20 ani); măsurarea tensiunii arteriale; tonometria oculară (de la 40 ani); aprecierea acuităţii vederii; indicaţie pentru efectuarea microradiofotografiei (grupele de risc şi persoanele din contingentul periclitant); indicaţie pentru aprecierea nivelului glicemiei (grupele de risc); indicaţie pentru testarea serologică MRS (cu colectarea probei de sînge din venă), testarea HIV; examinarea ginecologică profilactică, inclusiv prelevarea frotiului pentru examenul citologic în conformitate cu condiţiile stabilite în Normele metodologice; indicaţie pentru testare la frotiu urogenital la gonoree şi trihomonade, inclusiv prelevarea frotiului; indicaţie pentru tuşeul rectal (persoanele peste 40 ani);
g) controale medicale periodice pentru afecţiunile aflate sub supravegherea medicului de familie, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu prescrierea, la necesitate, în temeiul criteriilor (indicaţiilor) obiective, a investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, stabilite în Normele metodologice;

Servici medicale curative

a) consultaţie (anamneză, examen clinic) în caz de boală sau accident, cu stabilirea diagnosticului, recomandarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale şi prescrierea tratamentului, acordată, la solicitare persoanei, ori de cîte ori are nevoie aceasta în baza datelor obiective;
b) manopere de mică chirurgie în stările urgente, la indicaţii medicale – tratamentul chirurgical al plăgilor, inclusiv suturarea plăgii şi aplicarea pansamentului, disecţia panariciului, furunculului (cu excepţia localizărilor în regiunea capului şi gîtului), extragerea corpilor străini din ţesuturile moi, localizate superficial;
c) tratament în cabinete de proceduri şi în staţionare de zi/la domiciliu (injecţii intramusculare, intravenoase, perfuzii, inclusiv asigurare cu consumabile şi medicamente), în cazul unor grupe de maladii cu diagnosticul confirmat, ce au indicaţii pentru tratament spitalicesc, însă lipsesc contraindicaţii pentru tratament în condiţii de ambulator acordat de medicul de familie şi echipa sa, în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
d) tratament injectabil, după caz, prescris de orice medic: injecţii intramusculare, intravenoase şi perfuzii în staţionarul de zi/cabinetul de proceduri, inclusiv cu asigurarea consumabilelor, dar fără asigurarea medicamentelor, cu excepţia cazurilor prevăzute în subpct.2) lit.c);
e) prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic, inclusiv a medicamentelor compensate, în tratament ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, conform regulamentului aprobat de Guvern, precum şi actelor normative ale Ministerului Sănătăţii;
f) monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici, inclusiv a invalizilor, conform planului de recuperare, şi modificarea acestuia în funcţie de evoluţia parametrilor clinico-paraclinici, cu consultarea, în caz de necesitate, a medicului specialist;
g) prescrierea, prin bilet de trimitere, a investigaţiilor paraclinice ca o consecinţă a actului medical propriu şi în concordanţă cu diagnosticul prezumtiv, pentru confirmarea, infirmarea sau diferenţierea diagnosticului în scop profilactic, de supraveghere şi tratament, inclusiv de reabilitare;
h) referirea (trimiterea) pacientului către specialiştii de profil, după caz, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie în modul stabilit de actele normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii;
i) luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul specialist de profil şi a persoanelor contacte din focarele TBC, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului în condiţii de ambulator, pînă la scoaterea din evidenţă;
j) asistenţa medicală la domiciliu, inclusiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, acordată în limitele competenţei medicului de familie şi în conformitate cu actele normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii copiilor în vîrstă de 0-5 ani aflaţi sub tratament pentru diferite afecţiuni; persoanelor asigurate de orice vîrstă cu insuficienţă motorie a membrelor inferioare din orice cauză; bolnavilor în fază terminală sau cu afecţiuni grave care necesită examinare, supraveghere şi tratament; persoanelor asigurate de orice vîrstă care au solicitat serviciul de asistenţă medicală urgentă şi solicitarea a fost transmisă pentru deservire; persoanelor asigurate de orice vîrstă după externare din secţiile spitaliceşti, care necesită supraveghere în dinamică la domiciliu; depistarea contactelor cu boli contagioase, organizarea şi efectuarea măsurilor antiepidemice primare în focarele de boli contagioase; supravegherea medicală şi tratamentul preventiv al contacţilor, conform prevederilor actelor normative ale Ministerului Sănătăţii;

Servicii medicale pentru situații de urgență:

a) asistenţa medicală în cazul urgenţelor medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic, medicaţie – din trusa de urgenţă), în limita competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice medicale;
b) solicitarea ambulanţei pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie şi posibilităţile tehnice medicale, pentru trimiterea către medicul specialist de profil din serviciul de ambulator sau pentru internare în spital, după caz;
Activități de suport:

a) expertiza incapacităţii temporare de muncă, inclusiv eliberarea şi evidenţa certificatelor de concediu medical, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
b) organizarea trimiterii la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, inclusiv completarea documentelor necesare, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
c) eliberarea şi evidenţa certificatelor medicale despre starea sănătăţii, pentru îngrijirea copilului bolnav, adeverinţelor medicale, certificatelor de deces etc., în modul stabilit de actele normative în vigoare;
d) organizarea activităţii de evidenţă, completarea şi ţinerea la zi a documentaţiei medicale primare şi statistice medicale spre a fi prezentate Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.