Aici puteți plasa conținutul acestei pagini spre exemplu cum ar fi:
  • Achizițiile desfășurate.
  • Planul de achiziții
  • Efectuarea planului de achiziții
  • Rapoarte.
  • Anunțuri.
  • Dări de seamă
  • Registrul riscurilor al serviciului achiziții publice
  • Regulamentul activității serviciului achiziții publice
  • etc.